add_theme_support( 'custom-background' ); Informacja Turystyczna Jawor » “TRADYCJA I PRZYSZŁOŚĆ. STRATEGIA MARKETINGOWA W MUZEUM”
16th Mar2017

“TRADYCJA I PRZYSZŁOŚĆ. STRATEGIA MARKETINGOWA W MUZEUM”

by admin

KIERUNKI ROZWOJU MUZEUM – ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE
W czwartek 16 marca o godzinie 17 w siedzibie Muzeum Regionalnego przy ul. Klasztornej odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Poznajemy region”. Prezentację zatytułowaną „Tradycja i przyszłość. Strategia marketingowa w muzeum” poprowadzą pracownicy muzeum. Odbędzie się ono z udziałem producenta wody mineralnej „Jaworowy Zdrój”. Wydarzenie tym razem poświęcone będzie zasobom muzeum, które są cennym świadectwem kultury materialnej i niematerialnej regionu. Będzie to zarazem przedstawienie innowacyjnych i nowoczesnych metod pracy muzealników oraz podejmowanych działań o charakterze marketingowym. Muzeum gromadzi, opracowuje i upublicznia zbiory, pośród których liczne świadczą o bogatej spuściźnie Jawora. Najnowsze badania i odkrycia archeologiczne dowodzą, iż 3 tysiące lat temu znajdował się tu ważny ośrodek metalurgii epoki brązu, zaś w okresie kultury łużyckiej, osadnictwo nad Nysą Szaloną zlokalizowane było na szlakach handlowych prowadzących przez Alpy do starożytnej Italii. W epoce średniowiecza Jawor stał się – pod panowaniem królestwa Czech – wiodącym na mapie Śląska ośrodkiem społeczno-gospodarczym. O prospericie stolicy księstwa piastowskiego świadczą unikatowe w skali Europy tabliczki woskowe przechowywane przed stuleciami w jaworskim ratuszu. Obecnie należą do najcenniejszych muzealiów w zbiorach jaworskiej placówki. Tabliczka woskowa to drewniana deseczka z wyżłobionymi polami w których umieszczono poczerniały wosk. Przy pomocy ostrego rylca pisano na nich tekst. Ponieważ mógł on być łatwo usunięty, to tabliczki mogły być użyte wielokrotnie. Znane były od czasów starożytnych. W średniowieczu stosowano je m.in. w kancelariach miejskich, gdzie służyły jako brudnopisy. Z chwilą wprowadzenia papieru jako materiału piśmienniczego zostały wycofane z użycia. W zbiorach jaworskiego muzeum zachowało się 18 tabliczek, które pogrupowane są w trzy poliptyki (kodeksy). Pochodzą one z lat 1374 – 1428 i zawierają zapiski dotyczące spraw sądowych. Najbardziej interesującym jest kodeks A. Na jego ostatniej stronie znajduje się wzór, który stał się logiem muzeum. Upowszechnianie wiedzy o zbiorach muzealnych jest w obecnych czasach sporym wyzwaniem. Nowoczesne formy przekazu informacji: interaktywność, zajęcia warsztatowe, wizualizacja, czy działania promocyjne stają się coraz częściej elementami ułatwiającymi młodemu pokoleniu oraz bardziej wymagającym odbiorcom zrozumieć wartość muzealiów i ich bogaty kontekst.
Serdecznie zapraszamy. Wstęp na prezentację wolny!