add_theme_support( 'custom-background' ); Informacja Turystyczna Jawor » “KIEDY SŁOŃCE BYŁO BOGIEM. ŻYCIE I ŚMIERĆ NAD NYSĄ SZALONĄ W EPOCE BRĄZU.”
16th Jun2017

“KIEDY SŁOŃCE BYŁO BOGIEM. ŻYCIE I ŚMIERĆ NAD NYSĄ SZALONĄ W EPOCE BRĄZU.”

by admin

Skarby epoki brązu w Muzeum Regionalnym w Jaworze

W piątek 23 czerwca o godzinie 18.00 w Muzeum Regionalnym w Jaworze odbędzie się wernisaż wystawy czasowej pt. „Kiedy słońce było bogiem. Życie i śmierć nad Nysą Szaloną w epoce brązu”. Zaprezentujemy na niej najnowsze odkrycia związane z panującą w Europie w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza cywilizacją pól popielnicowych. W ostatnich latach na ziemi jaworskiej dokonano spektakularnych odkryć archeologicznych. W 2015 r. do Muzeum zgłosił się p. Jacek Orłowski, który na polu ornym w Paszowicach natknął się na skarb przedmiotów brązowych, w skład którego wchodziły liczne sierpy i siekiery. Był to depozyt starożytnego odlewcy brązu. Stanowi on świadectwo, wraz z zabytkami z Legnicy i Grzybian, rozwiniętej wytwórczości brązowniczej w naszym regionie. Podczas archeologicznych badań ratowniczych związanych z budową trasy S3 na odcinku Jawor-Bolków, w lipcu 2016 r. dokonano natomiast odkrycia ogromnego cmentarzyska z tego samego okresu. Znaleziska te potwierdzają, że już przed tysiącami lat rozlewisko Nysy Szalonej – źródło bezcennej wody – było atrakcyjne dla panującej w tym czasie w całej Europie wielkiej cywilizacji. Zabytki z tych badań po raz pierwszy, dzięki uprzejmości pana Piotra Janczewskiego z firmy „Archgeo”, zostaną pokazane publiczności w Muzeum Regionalnym w Jaworze. Na wystawie zaprezentowane zostaną także przykłady rzemiosła ludności zamieszkującej dorzecze Nysy Szalonej ok. 3 000 lat temu pochodzące z Muzeum Miedzi w Legnicy oraz Muzeum w Środzie Śląskiej.
Partnerem wydarzenia jest Jaworowy Zdrój.