add_theme_support( 'custom-background' ); Informacja Turystyczna Jawor » O MIEŚCIE / ABOUT THE CITY

O MIEŚCIE / ABOUT THE CITYWybierz swój język / Choose your language

Polski | English | Deutsch | Español | Pусский | Český | Italiano | 日本語 | NederlandseJawor, leżący w centrum Dolnego Śląska, przy drodze krajowej Nr 3 Szczecin-Jakuszyce, w pobliżu autostrady A4, mógłby obdzielić swoimi zabytkami niejedno miasto.

Z Jaworem kojarzą się głównie trzy budowle – Ratusz, Kościół Pokoju i Kościół św. Marcina. Ten pierwszy, swą 65 metrową wieżą sięga chmur w samym centrum miasta. W Rynku, który do dziś wiernie oddaje wytyczony w średniowieczu układ urbanistyczny, zachowało się wiele przepięknych kamieniczek. Ogromna bryła Ratusza zwraca uwagę neorenesansową architekturą i jednymi z najpiękniejszych witraży na Dolnym Śląsku, widocznymi w oknach Sali Rajców. Bezpośrednio do Ratusza przylega Teatr Miejski, z jedną z najpiękniejszych w Polsce sal teatralnych.

Ewangelickiego Kościoła Pokoju nie trzeba zachwalać. Świątynia skrywa od ponad 350 lat tysiące biblijnych akcentów i bogatą, artystyczną spuściznę naszych przodków. Jego bezcenną wartość doceniła Rada UNESCO wpisując świątynię 13 grudnia 2001 r. na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Nie mniejsze wrażenie pozostawi po sobie najstarsza świątynia w mieście – Kościół pw. św. Marcina. Ten rzadki na Śląsku typ trzynawowego kościoła halowego jest 9. pod względem wielkości kamiennym kościołem gotyckim w Polsce. Wybudowano go na przełomie XIII i XIV w.

O burzliwych losach miasta możemy przekonać się w Muzeum Regionalnym, gdzie obejrzeć można tysiące niezwykłych eksponatów. We wnętrzu klasztornego kościoła znajdziemy liczne polichromie z początku XVI w., zabytki rzeźby drewnianej oraz malarstwa tablicowego i sztalugowego. Szczególnie zapraszamy do obejrzenia wystawy poświęconej Kościołowi Pokoju, zatytułowanej „Przekraczanie niemożliwego”. Wystawa prezentuje zabytki ilustrujące dzieje gminy ewangelickiej, a w zaaranżowanym warsztacie można przyjrzeć się wszystkim etapom pracy cieśli przy budowie kościoła.

Dla osób, które preferują aktywny wypoczynek, czeka nowoczesna Kryta Pływalnia „Słowianka”, w której mieści się również sauna i siłownia. Z kolei na Ośrodku Wypoczynkowym „Jawornik” znajdą Państwo sztuczny akwen wodny o pow. 6 ha, boiska do plażowej piłki siatkowej, korty tenisowe, skate park i ściankę wspinaczkową.

Miasto słynie z organizowanych od wielu lat Jaworskich Koncertów Pokoju –uczty muzycznej dla miłośników muzyki w wykonaniu światowej sławy artystów. Koncerty odbywają się od maja do września każdego roku. Inny charakter mają Międzynarodowe Targi Chleba – prawdziwe święto chleba, podczas którego mamy okazję poznać smak i tradycje piekarnicze narodów z wielu krajów Europy.

Jawor to nie tylko zabytki. Miasto może poszczycić się znacznymi osiągnięciami gospodarczymi. Na terenie Jawora znajduje się specjalna strefa ekonomiczna.

Jawor liczy sobie 770 lat. Dlatego to zaledwie cząstka tego, co można zobaczyć i przeżyć w Jaworze. Każdy, kto odwiedzi Jawor choć raz, zachowa w pamięci urodę piastowskiego miasta.

The town is situated by the River Nysa Szalona, in the middle part of Lower Silesia, on Jawor Plain, part of Chojnowska Wysoczyzna. It is a typically rural land. The town derived its name from a maple tree (Acer pseudoplatanus). It is found in Poland in, among others, Sudety Mountains. The colonization of this terrain goes back 5000 years before Christ. The name Old Jawor indicates Slavonic settlement in the early Middle Ages, nowadays a part of the town. The earliest the town was mentioned was in a document issued by the office of prince Bolesław Rogatka in 1242. Valentine, a parson from Jawor is named as a witness. The town was founded in the 13th century. The urban form it assumed at that time was preserved till contemporary times. A document from 1300 marked with a municipal seal names the first mayor, Walter, a red man (a craftsman dealing in skin dyeing). Being one of the biggest towns in this part of Silesia, it became the capital of princedom founded by prince Henry V the Fat in 1274. Piast rule and later Czech subprefects was marked by economic development and granted economic charters. Jawor was surrounded by defense walls with four entry gates. In 1510-1538 a second ring of fortifications was built, quite modern for that time, adapted to firearms. A water conduit was built by the municipal government in the same century. It conduced water to a well in the town square. In 1542, a new bridge was built over Nysa Szalona, on the way to Piotrowice. The 16th century saw great religious disputes.

The man who initiated it was Samuel Frenzel, a priest giving sermons in the spirit of Martin Luther in the Church of St Martin from 1527. New faith quickly found its followers among the townsmen. The development of the town was curtailed by the Thirty Years War (1618-1648). From 1626 the town had been frequently conquered by imperial soldiers, Saxon and Swedish soldiers. Each conquer ended with contributions imposed on the inhabitants and plunder. The Peace of Westphalia Treaty signed in 1648 ended the adversities. Life slowly returned to normal. After four years of persuasions the protestants from Jawor were given the emperor’s permission to build the Church of Peace, which was raised in 1654-1655. In 1656-1665 the castle was rebuilt on the initiative of Otton von Nostitz. The state of streets was improved. Crafts guilds developed. In 1683, Johann Oeckel founded the first printing house.

Silesian Wars disrupted the peaceful period in the town’s history – the capital of the princedom. The wars raged mainly between Prussia and Austria and ended with the annex of Silesia to Prussia in 1742. As a result of conducted administrative reforms the town was degraded to a county town. In the 19th century the town flourished as a county town. Its development was prompted by the fact that a railway link from Jaworzyna Śląska to Legnica was opened and the next year to Marciszów and Malczyce. An array of small factories were founded. Horse carriages became the town’s export product and in the 20th century kitchen ranges and gas cookers. On the tables found itself Jawor sausage and gingerbread which was baked in local bakeries from at least half of the 18th century. Year 1945 saw the breakthrough in the town’s history. During Potsdam conference it was convened that Silesia was to be part of Poland. On 28 April came here plenipotentiary of Polish government, Ryszard Czarnecki, accompanied by group of 16 people. Their task was to seize the town from the Russians and create Polish administration. Józef Bartosiewicz became the first mayor of the town.
Mainly the inhabitants of the southern part of the II Republic of Poland came to Jawor, nevertheless, the influx was also from other regions of our country. The 70s saw a boom in investment. Former Silsesian Soap Factory was developed and Jawor Household Chemistry Factory “Pollena” emerged. In 1973-1976 Smithy Factory and Agricultural Machines Factory were built. A housing estate “Piastowskie” was created and works started on other housing estates, such as “Metalowiec” and “Przyrzecze”.

Die Stadt liegt an der Wütenden Neisse (Nysa Szalona), im mittleren Teil Niederschlesiens, auf der Jauerer Ebene (Równina Jaworska), die ein Teil der Haynauer Hochebene (Wysoczyzna Chojnowska) ist. Dieses Gebiet hat einen typisch landwirtschaftlichen Charakter.
Der Name der Stadt in der heutigen polnischen (Jawor – Ahornbaum) und gleichzeitig der alten deutschen Schreibweise (Jauer) ist slawischen Ursprungs. In Polen kommt der Ahornbaum u. a. in Sudeten vor.
Die Ansiedlung auf diesem Gebiet begann schon ca. 5.000 Jahre vor Christus. Von der Tatsache, dass die Slaven schon im Mittelalter hier lebten, zeugt der Name des heutigen Stadtteils Alt Jauer.

Den ersten Vermerk über Jauer gibt es im Dokument des Herzogs Boleslaw des Kahlen mit Beinamen Rogatka aus dem Jahre 1242 r. Als ein Zeuge wurde dort Walenty, der Pfarrer aus Jauer, erwähnt.
Die Ortung der Stadt fand in der 2 Hälfte des 13. Jahrhunderts statt. Die damals bestimmte urbanistische Gestalt der Stadt überdauerte bis zum heutigen Tage.
Eine Urkunde aus dem Jahre 1300, mit dem Stadtsiegel signiert, erwähnt den ersten Bürgermeister Walter, den Lederfärber.
Als eine der größten Städte in diesem Teil Schlesiens, wurde Jauer um 1274 zur Hauptstadt des Herzogtums, dessen Gründer der Herzog Heinrich V. (~1245/1250 – 1296) war. Die Regierungszeiten der Piasten und dann der tschechischen Starosten, waren Zeiten der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt, u. a. dank der erworbenen wirtschaftlichen Privilegien.

Jauer war von einer Stadtmauer mit vier Eingangstoren umgeben. In den Jahren 1510-1538 wurde der zweite Fortifikationsring gebaut, der für die damaligen Zeiten sehr modern war, da er an Feuerwaffen angepasst wurde. Noch im selben Jahrhundert errichtete man die Wasserleitung, die Wasser zum Brunnen am Markt führte. 1542 entstand die neue Brücke über der Wütenden Neisse, auf dem Weg nach (Peterwitz) (Piotrowice).

Das 16. Jahrhundert ist die Zeit mehrerer religiösen Disputen, angefangen von Samuel Frenzel. Er hielt seit dem Jahre 1527 seine Predigten im Geist der Lehre Martin Luthers. Der neue Glaube fand schnell seine Anhänger unter den Stadtbürgern. Das Ende der Stadtentwicklung Jauers brachte der Dreißigjährige Krieg (1618-1648). Seit 1626 wurde die Stadt mehrmals von kaiserlichen, sächsischen oder schwedischen Soldaten erobert, was immer mit Kontributionen oder Plünderungen verbunden war. Mit dem Westfälischen Frieden von 1648 endete dieses Unglück. Das Leben normalisierte sich langsam. Nach den vier Jahren der Bemühungen erhielten die Jauerer Protestanten die Zustimmung des Kaisers für den Bau der Friedenskirche, die in den Jahren 1654-1655 errichtet wurde. Aus der Initiative Ottona von Nostitz’ wurde das Schloss 1656-1665 wiederaufgebaut. Die Straßen wurden modernisiert. Es entwickelten sich die Gewerbezünfte. Im Jahre 1683 errichtete Johann Oeckel die erste Druckerei.
Dieses ruhige Leben der Stadt – der Hauptstadt des Herzogtums – unterbrachen die schlesischen Kriege, vor allem zwischen Preußen und Österreich, die im Jahre 1742 mit dem Anschluss Schlesiens an Preußen endeten. Die Verwaltungsreformen, die getroffen wurden, degradierten die Stadt zur Kreisstadt.

Im 19. Jahrhundert erlebte Jauer seine Blütezeit als Kreisstadt. Zu ihrer Entwicklung trug 1856 die Errichtung der Eisenbahnlinie aus Königszelt (Jaworzyna Śląska) nach Liegnitz, und dann nach Merzdorf (Marciszów) und Maltsch (Malczyce) bei. Es entstanden mehrere kleine Fabriken. Das Jauerer Exportprodukt waren Pferdekutschen, und im 20. Jahrhundert auch Kohlen- und Gasherde. Auf die Tische vieler Häuser kam die berühmte Jauerer Wurst und die Pfefferkuchen, die in den dortigen Bäckereien mindestens bis zu der Hälfte des 18. Jahrhunderts gebacken wurden. Die Wende in der Stadtgeschichte war das Jahr 1945. Nach den Potsdamer Beschlüssen befand sich Schlesien im Rahmen der polnischen Grenzen. Am 28. April kamen hier der Bevollmächtigte der polnischen Regierung Ryszard Czarnecki und seine 16 Mitarbeiter an. Ihre Aufgabe war, die Stadt von den Russen zu übernehmen und die polnische Verwaltung zu errichten. Zum ersten Bürgermeister wurde Józef Bartosiewicz ernannt.
Nach Jauer kamen vor allem die Bewohner des südlichen Teiles von Vorkriegspolen. Es fehlte aber nicht an Leuten aus anderen Regionen unseres Staates.
Den Wirtschaftsaufschwung erlebte die Stadt in den 70er Jahren. Die ehemalige Schlesische Seifenfabrik wurde ausgebaut und es wurden an ihrer Stelle die Jauerer Haushaltschemiewerke „Pollena” errichtet. In den Jahren 1973-1976 baute man die Schmiedewerke und die Fabrik der landwirtschaftlichen Maschinen. Es entstand die Siedlung „Piastowskie”. Man fing auch an neue Siedlungen wie „Metalowiec” und „Przyrzecze” zu errichten.

Jawor es una ciudad de Baja Silesia, localizada junto a la carretera nacional Núm. 3 que une Szczecin con Jakuszyce, en las proximidades pasa la autopista A4. Es una ciudad antigua, con numerosos monumentos históricos.

En Jawor destacan tres grandes edificios – el Ayuntamiento, la Iglesia de la Paz y la Iglesia de San Martín. El primero de ellos, está situado en pleno centro de la ciudad y cuenta con una torre de 65 metros de altura. La Plaza Mayor reproduce fielmente el trazado urbanístico determinado en la edad media. Alrededor de la Plaza, se conservan varios edificios antiguos de especial belleza. El Ayuntamiento llama la atención con sus monumentales dimensiones, así como con su arquitectura neorenacentista y una de las vidrieras más bellas que se pueden ver toda la región de Baja Silesia, situadas en las ventanas de la Sala de Consejo. Adherido al Ayuntamiento, vemos el edificio del Teatro Municipal, uno de los más interesantes de Polonia.

No podemos olvidarnos del templo evangélico de la Paz. La iglesia, desde hace 350 años, esconde y guarda en su interior auténticas joyas del arte, un patrimonio que nos dejan nuestros antepasados. El 13 de diciembre del 2001, el Consejo de la UNESCO inscribió este edificio en la Lista de Patrimonio Mundial de la Cultura.

No podemos prestar menor atención a la Iglesia de San Martín – el templo más antiguo de la ciudad. Este edificio de tres naves, poco frecuente en Silesia, es el noveno templo gótico más grande de Polonia. Fue construido entre los siglos XIII y XIV.

El Museo Regional dispone de una colección muy abundante, que refleja el pasado tormentoso de esta región. El interior de la iglesia del convento nos muestra numerosos policromías de inicios del s. XVI, antiguos esculturas de madera y ejemplos de pintura en tabla y lienzo. Les invitamos a disfrutar de la exposición dedicada a la Iglesia de la Paz, titulada “Cruzando el imposible”. La exposición muestra la historia de la comunidad evangélica, a través de objetos conservados durante todos estos siglos. La exposición cuenta con un taller interactivo, que muestra las etapas del trabajo de la construcción del templo.

Las personas que prefieren un descanso activo pueden visitar nuestra moderna piscina cubierta “Słowianka”, equipada también con sauna y gimnasio. El Centro de Ocio “Jawornik” cuenta con un pantano artificial con una superficie de 6 hectáreas, campos para vóley playa, canchas de tenis, un parque de patinaje y pared de escalada.

La ciudad es famosa por el Concierto de la Paz organizado en Jawor desde hace varios años. Es un festín para los amantes de la música interpretada por artistas de todo el mundo. Los conciertos se celebran cada año, de mayo a septiembre. No pueden perderse nuestra Feria Internacional del Pan – una auténtica fiesta panadera que nos permite conocer los sabores y tradiciones panaderas de muchos países Europeos.

Jawor es mucho más que antiguos edificios y una historia centenaria. La ciudad puede presumir de importantes logros económicos. La ciudad de Jawor y el área colindante forman parte de una zona económica especial.

La ciudad de Jawor ha cumplido ya 770 años. Por eso, hemos descrito apenas una parte de lo que pueden ver y disfrutar en esta ciudad. Cada persona que visite Jawor al menos una vez, guardará en la memoria la increíble belleza de esta antigua ciudad polaca.

Iglesia de la Paz, Plaza de Libertad, c/Grunwaldzka, La Torre del Ángel y murallas defensivas, Iglesia de San Martín, Palacio de Inés, c/Legnicka, Capilla de Sta. Bárbara, Plaza Mayor – edificio núm. 34, la torre de presión, Torre de Strzegoma, c/Staszica, Plaza Mayor, Ayuntamiento, Edificio con Colmena, Castillo de Piast, c/Chrobrego, Convento de Hermanas Franciscanas, Museo Regional, Capilla de S. Adalberto, Museo Regional, Teatro Municipal, Piscina Cubierta „Słowianka”, Centro de Ocio „Jawornik”, Conciertos de la Paz en Jawor, Feria Internacional del Pan.

Явор, расположенный в центральной части Нижней Силезии, возле государственного шоссе №3 Щецин — Якушице, поблизости автострады А4,  мог бы одарить своими достопримечательностями не один город.

С Явором ассоциируются главным образом три постройки – Ратуша, Храм Мира и Костел святого Марцина. Этот первый своей 65 метровой башней достигает туч в самом центре города. На центральной площади, которая по сей день верно хранит намеченный в средних веках градостроительный порядок, сохранились многие прекрасные каменные дома. Громадный массив Ратуши привлекает внимание неоренессансовой архитектурой и одними из красивейших витражей во всей Нижней Силезии, виднеющихся в окнах Зала Гласных. Непосредственно к Ратуше примкнул Городской Театр имеющий   один из красивейших в Польше зрительных залов.

Протестантский Храм Мира не нуждается в захваливании. Святыня хранит с более чем 350 лет тысячи библейских черт и богатое художественное наследие наших предков. Ее бесценное богатство ыысоко оценил Совет ЮНЕСКО, занося святыню 13 декабря 2001 г. в Список Мирового Культурного Наследия ЮНЕСКО.

Не меньшее впечатление производит старейшая в городе святыня — Костел им. святого Марцина. Этот редко встречающийся в Силезии тринефный зальный костел — девятый по величине каменный готический костел в Польше. Возведен на рубеже  XIII и  XIV в.

С бурными судьбами города можем ознакомиться в Местном Музее, где представлены тысячи необычных экспонатов. Внутри монастырского костела  найдем многие полихромии с начала XVI в., старинные деревянные скульптуры, а также живописи на доске и мольберте. Особенно приглашаем к осмотрению выставки посвященной Храму Мира названной «Превышение невозможного». Выставка представляет памятники истории протестантского прихода, a в устроенной мастерской можем просмотреть  все этапы работы плотников при постройке костела.

Посетителей предпочитающих активный отдых ожидает современный крытый плавательный бассейн «Славянка», в котором помещается сауна и фитнес.    В Центре Отдыха «Яворник» найдете искусственное водохранилище поверхностью в 6 гектаров, площадки для пляжного волейбола, теннисные корты,  скейт-парк  и скалолазочную стену.

Город славится также со многих лет организацией Яворских Концертов Мира –  музыкального пиршества для любителей музыки в исполнении известных в мире артистов. Концерты проводятся с мая по сентябрь каждого года. Иной характер имеет Международная Хлебная Ярмарка  – настоящий праздник хлеба, на котором можем ознакомиться со вкусом и хлебобулочными традициями народов многих европейских стран.

Явор  – это не только исторические достопримечательности. Город может гордиться значительными экономическими достижениями. На территории Явора существует специальная экономическая зона.

Явор насчитывает себе 770 лет. Поэтому то, о чем здесь речь,является лишь частицей того, что можете увидеть и пережить в Яворе. Каждый, кто хоть раз посетит Явор, сохранит в памяти красоту пястовского города.

Храм Мира,Площадь Свободы,улица Грунвальдская, Бастион Ангела и оборонные стены, Костел святого Марцина,Дворец Агнешки,улица Легницкая, Kaплица святой Барбары, Центральная Площадь- каменный дом № 34, водокачка, Стржегомская Башня, улица Сташица, Центральная Площадь, Ратуша, Каменный дом с Ульем, Пястовский Замок, Улица Хроброго, Женский Монастырь Сестер св. Францишека, Каплица св. Войцеха, Местный Музей, Каплица св. Войцеха, Местный Музей, Городской Театр, Крытый Плавательный Бассейн «Славянка», Центр Отдыха «Яворник», Яворские Концерты Мира, Международная Хлебная Ярмарка.

Javor, který leží v centru Dolního Slezska, podél statní silnice č. 3 Štětin – Jakušice, poblíž dálnice A4, by mohl věnovat své památky nejednomu městu.

S Javorem jsou hlavně spojované tří budovy – Radnice, Kostel Míru a Kostel sv. Martina. Ta první budova umístěná přímo v centru města sahá svou věží až ke mrakům do výšky 65 metrů. Kolem náměstí, které do dnešní doby zachovává určené ve středověku urbanistické uspořádaní, se dochovalo mnoho překrásných obytných budov. Obrovský útvar Radnice připoutává pozornost svým novorenesančním  architektonickým slohem a vitráži, která patři mezi nejkrásnější vitráže na Dolním Slezsku. Lze ji spatřit v oknech zasedací síni městské rady. K radnici je přímo napojená budova Městského divadla. Tato budova se může pochlubit divadelním sálem, který je jedním z nejkrásnějších v Polsku.

Budovu evangelického Kostela míru není třeba vychvalovat. Tato svatyně už přes 350 let schovává tisíce biblických příznaků a bohaté umělecké dědictví naších předků. Její bezcennou hodnotu ocenila Rada UNESCO a 13 prosince 2001 ji zapsala do seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO.

Stejně uchvacující dojem ponechává na návštěvnicích nejstarší kostel ve městě – Kostel sv. Martina. Tento postavený na zlomku 13. a 14. století, neobvyklý na Slezsku typ trojlodního halového kostela je na 9. místě mezi největšími kamennými gotickými kostely v Polsku.

K bouřlivým dějinám města můžeme nahlédnout v Regionálním muzeu, kde  k  prohlédnuti je tisíc neobyčejných exponátů. Uvnitř klášterního kostela najdeme početné nástěnné malby ze začátku 16. století, památné dřevěné sochy a tabulové a stojanové malby. Obzvlášť zveme k prohlídce výstavy ohledně Kostela Míru, s názvem „Překračovaní nemožného”. Výstava ukazuje památky dokumentující dějiny evangelické obce a místnost napodobující truhlářskou dílnu, ve které je možné pozorovat všechny etapy tesařské úsilí, které bylo třeba vynaložit k postavení budovy kostela.

Pro osoby, které mají rádi aktivní relaxaci, lákadlem bude moderní krytý bazén „Slovanka”, ve kterém je také sauna a posilovna. Oproti tomu v relaxačním středisku „Javorník” najdeme umělý rybník o rozloze 6 ha, hřiště určené pro plážový volejbal, tenisové kurty, skatepark a umělou stěnu k tréninku skalního lezení.

Město je proslule pořádanými, už mnoho let Javorskými Koncerty Míru – hudební lahůdkou pro milovníky hudby v provedení světově známých umělců. Koncerty se konají každého roku od května do záři. Odlišný charakter máji Mezinárodní veletrhy chleba – opravdový svátek chleba, během kterého mají návštěvnici příležitost seznámit se s příchutěmi a pekařskými tradicemi národů z mnoha států Evropy.

Javor neznamená jen historické budovy. Město se může pochlubit významnými ekonomickými úspěchy. Na území Javoru se nachází speciální ekonomická zóna.

Javor má 770 let. Proto je to jen kousek toho, co je možné spatřit a zažit v Javoru. Každý, kdo navštíví Javor alespoň jednou, zachovává v paměti půvab piastovského města.

La città di Jawor situata al centro della Bassa Slesia, alla strada nazionale N° 3 Szczecin –Jakuszyce, vicino all’austostrada A4 potrebbe elargire i suoi monumenti a più di una città. Alla città di Jawor si associano principalmente i tre edifici – Municipio (Ratusz), Chiesa della Pace (Kościół Pokoju)  e Chiesa di San Martino  (Kościół św. Marcina). Il primo con la sua torre di 65 metri tocca le nuvole al centro della città. Alla Piazza del Mercato (Rynek) che fino ad oggi rispecchia fedelmente il sistema urbanistico delineato nel medioevo si sono conservati tanti bellissimi palazzetti. Il grande blocco del Municipio attira l’attenzione grazie all’archittettura neorinascimentale ed alle più belle vetrate nella Bassa Slesia, visibili nelle finestre della Sala di Consulenti (Sala Rajców). Direttamente accanto al Municipio si trova il Teatro Comunale (Teatr Miejski) con una delle più belle sale teatrali in Polonia. Non c’è bisogno di vantare la Chiesa Evangelica della Pace. Il tempio da più di 350 anni nasconde migliaia di accenti biblici ed una ricca eredità artistica dei nostri antenati. Il suo valore inestimabile è stato apprezzato dal Consiglio dell’UNESCO iscrivendola il 13 dicembre del 2001 alla Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. La stessa impressione lascerà di sé il più vecchio tempio in città – la Chiesa intitolata a San Martino. Questo tipo della chiesa al coperto di tre navate, raro in Slesia, è al nono posto sotto l’aspetto della grandezza tra le chiese gotiche di pietra in Polonia. Fu costruita a cavallo tra il XIII ed il XIV secolo. Dei tempi turbolenti della città possiamo persuaderci al Museo Regionale (Muzeum Regionalne) dove si possono vedere migliaia di straordinari pezzi da  museo. All’interno della chiesa monastica troveremo numerose policromie dall’inizio del XVI secolo, monumenti della scultura di legno e della pittura su tavola e su tela. Invitiamo  a vedere specialmente la mostra dedicata alla Chiesa della Pace intitolata „L’oltrepassare dell’impossibile”. La mostra presenta i monumenti che illustrano la storia del comune evangelico, invece in una bottega speciale si possono osservare tutte le tappe di lavoro del falegname svolto alla costruzione della chiesa.

Alle persone che preferiscono riposare in modo attivo proponiamo una moderna piscina coperta „Słowianka” nella quale si trova anche la sauna e la palestra. Presso il Centro di Villeggiatura „Jawornik” troveranno un bacino artificiale della superficie pari a 6 ettari, campi da beach volley, campi da tennis, skatepark e rocciodromo. La città è famosa per i Concerti della Pace di Jawor organizzati da tanti anni – una festa musicale per gli amatori di musica con la partecipazione degli artisti di fama mondiale. I concerti si svolgono ogni anno da maggio fino a settembre. Di carattere diverso è la Fiera Internazionale del Pane – una vera festa del pane durante la quale abbiamo l’occasione di conoscere il gusto e le tradizioni del fornaio delle nazioni di tanti paesi europei. A Jawor non sono solo i monumenti. La città ha notevoli successi economici. Sul territorio di Jawor si trova una zona economica speciale. Jawor ha 770 anni perciò questa è soltanto una parte di ciò che si può vedere e vivere a Jawor. Ognuno che visiterà Jawor almeno una volta ricorderà la bellezza della città dei Piasti.

Chiesa della Pace, Piazza della Libertà, via Grunwaldzka, Baluardo dell’Angelo e le mura, Chiesa di San Martino, Palazzo di Agnese, via Legnicka, Cappella di Santa Barbara, Piazza del Mercato – palazzo n° 34, serbatoio idrico a torre, Torre di Strzegom, via Sztaszic, Piazza del Mercato, Municipio, Palazzo con l’Alveare, Castello dei Piasti, via Chrobrego, Monastero delle Suore Francescane, Museo Regionale, Cappella di Sant’Adalberto, Museo Regionale, Teatro Comunale, Piscina Coperta „Słowianka”, Centro di Villeggiatura „Jawornik”, Concerti Internazionali della Pace, Fiera Internazionale del Pane.

ヤヴォル市はドルヌィ・シュロンスク県中央部、国道3号、A4ハイウエイの周辺にあり、その記念碑がまるで他の都市とも共有できるように数多くある。

ヤヴォルという都市名を考えると、特に建築物の3ヶ所が思い浮かべる。これらは町役場、平和の教会及び聖マーティン教会。町役場は雲までも伸びる56メートルのタワーがあり、都市の真ん中に位置する。その周辺の旧市街が中世期に定められた都市のレイアウトを表し、多くの美麗な古代の住宅が並んでいる。町役場の巨大なブロックはそのネオ・ルネッサンス建築様式並びに参議院ホールの窓に見えるシレジア地方の最も美しいステンドグラスで注目を集めている。町役場に隣接する市立劇場にはポーランドで美しさで有名な講堂がある。

プロテスタントの平和の教会を賞賛しなくても充分に鑑賞できる。教会が350年間から聖書のアクセントと我々の先祖の豊かな芸術遺産を保護し続けている。その貴重な値がユネスコ委員会によって認められ、2001年12月13日にユネスコの世界遺産リストに入力された。

都市の最古の神聖なモニュメント-聖マーティン教会がそれより小さくない印象を残す。シレジア地方に珍しいタイプ-3廊式ホール教会であり、大きさでポーランドの9位のゴシック様式の石造りの教会である。13と14世紀の変わり目に建てられたのである。
ヤヴォル市の激しい歴史に関しては、地方博物館で学べ、そこで数千のユニークな展示物を鑑賞できる。博物館となった修道院の教会の内部には、16世紀の初期の多色のデコレーティング、木像、更にパネルとイーゼルの絵画等が展覧されている。特に、「不可能を超えて」と称す、平和の教会に捧げた展示会を推薦する。展示会にはプロテスタントの団体の歴史と関連する記念物が紹介され、アレンジのワークショップには教会の建築の大工作業が全て窺える。
アクティブなレクリエーションを好む来客には、サウナとジムを含める屋内スイミングプール「スウォヴィアンカ」が用意されてある。又、リゾート「ヤヴォルニク」には6ヘクタールの面積の人工的な水域、ビーチバレーボールの遊び場、テニスコート、スケート場、フリークライミングを楽しめる。

都市が多数年間から催されている「ヤヴォルの平和コンサート」で有名である。そこで、音楽愛好家には世界で有名なアーティストが演じている。コンサートは毎年の5月から9月まで行われる。違う雰囲気を持つのはパンの国際展であり、それはヨーロッパの国々のパンの味と伝統を知れるパンの祭りである。

ヤヴォルは記念碑に限らない。経済においても、その都市が成功を果たしており、市内には経済特区もある。
ヤヴォル市には770年間の歴史がある為、本稿に紹介できたのはヤヴォルで楽しめる物の僅かな1部にすぎる。ヤヴォルに一回訪れたら、ピアスト王朝の町の美しさを忘れられない。

Jawor ligt in het centrum van Neder-Silezië, aan de nationale weg N-3 Szczecin-Jakuszyce, naast de A4 snelweg. In de stad zijn er zo veel monumenten dat men zou ze onder andere steden kunnen verdelen.

Met Jawor worden vooral drie monumenten geassocieerd – het Raadhuis, de Vredeskerk en de Parochiekerk van Sint-Maarten. De toren van de eerste gebouw reikt tot in de wolken in het stadscentrum. Op de markt, die tot op heden de middeleeuwse stedenbouwkundige structuur nauwkeurig weergeeft, zijn er meerdere prachtige burgerhuizen behouden. Ontzaglijke vorm van het Raadhuis trekt aandacht aan met zijn neorenaissance architectuur en één van de mooiste glas-in-loodramen van Neder-Silezië die zich in de Hal van Raadsleden bevinden. Stadsschouwburg bevinden. Direct aan het Raadhuis sluit de stadsschouwburg aan, met een van de mooiste theaterzalen in Polen. De Protestantse Vredeskerk hoeft aan niemand aanbevolen te worden. De tempel verbergt sinds meer dan 350 jaar geleden duizenden Bijbelse accenten en rijke, kunstzinnige nalatenschap van onze voorouders. De Raad van UNESCO besefte de onschatbare waarde van de kerk en heeft hem op 13 december 2011 op werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst.

Even indrukwekkend is de oudste tempel van de stad – de Kerk van Sint-Maarten. Dit zeldzame type driebeukige hallenkerk is de 9e grootste gotische stenenkerk in Polen. Het wordt aan de wisseling van 13e en 14e eeuw gebouwd.

Van de onrustige lotgevallen van de stad getuigen duizenden bijzondere museumstukken, die te zien zijn in het Regionale Museum. In de kloosterkerk vindt men talrijke polychromien van het begin van 16e eeuw, beeldhouwwerken, paneelschilderingen en canvas schilderijen. Wij nodigen u vooral uit om de tentoonstelling ‘Het onmogelijke overschrijden’ te bezoeken, die gewijd is aan de Vredeskerk. De tentoonstelling laat monumenten zien, die de lotgevallen van de protestantse gemeente illustreren. Bovendien in de ingerichte werkplaats kan man alle etappen zien van het werk, die een timmerman moest verrichten bij het bouwen van de kerk.

Op de mensen die de voorkeur voor actieve ontspanning hebben, wacht het moderne overdekte zwembad “Slowianka”. Daarin bevindt zich ook een sauna en een sportschool. Verder is er nog recreatie centrum “Jawornik”, die biedt u toegang tot een kustmatige reservoir met de oppervlakte van 6 ha, banen voor beach volleyball en tennis, skate park en een klimmuur.

De stad staat bekend voor Jaworskie Koncerty Pokoju (Vredesconcerten van Jawor), die al sinds meerdere jaren worden georganiseerd. Dit evenement, waaraan wereldberoemde artiesten deelnemen is een echte muzikale traktatie voor de muziekliefhebbers. De optreden vinden elk jaar vanaf mei tot september plaats. Een ander karakter heeft de internationale Broodbeurs – een ware feest van brood, tijdens welke kan man de smaak en baktradities van vele landen van Europa leren kennen.

Jawor is meer dan alleen maar monumenten. De stad kan zich bogen op aanzienlijke economische prestaties. Op het gebied daarvan bevindt zich een speciale economische zone.

Jawor is 770 jaar oud. Daarom zijn die vroeger genoemde dingen alleen maar een klein deel van wat er te zien en te beleven valt in Jawor. Iedereen, die tenminste een keer in Jawor is geweest zal voor altijd de schoonheid van de stad van Piasten onthouden.