add_theme_support( 'custom-background' ); Informacja Turystyczna Jawor » PATRON I HERB JAWORA

PATRON I HERB JAWORA

Narodzinom piastowskiego Jawora od początku towarzyszył św. Marcin, wybrany na opiekuna mieszkańców i patrona fary. Kult św. Marcina przywędrował z Francji wraz z napływającymi stamtąd osadnikami. Część z nich osiedliła się na Śląsku i zakorzeniła tu kult świętego.

Wizerunek św. Marcina został utrwalony w miejskiej pieczęci miasta i przyjęty został jako herb miasta już w XIII wieku. Z niewielkimi zmianami ówczesny wizerunek przetrwał do 1587 roku. Wówczas to nastąpiło wzbogacenie heraldyki herbu. Na tarczy po heraldycznej stronie wyeksponowano książęcą szachownicę, na tarczy po lewej stronie św. Marcina na koniu odcinającego płaszcz dla żebraka. Dwu tarczowa postać herbu Jawora przetrwała do 1945 roku, kiedy to herb otrzymał obecny wygląd.

Najwcześniejsza, wzbogacona wersja herbu z XVI wieku zachowała się na wschodniej ścianie gotyckiej wieży ratuszowej. Budowa nowego ratusza w Jaworze po wielkim pożarze w XIX wieku wielokrotnej ekspozycji herbu w tym obiekcie. Wizerunki dwu tarczowego herbu miasta widnieją na północno-zachodniej części wykuszu przy wejściu do ratusza, przy oknie północnym klatki schodowej ratusza oraz balkonie gabinetu burmistrza i w witrażu zachodnim Sali Rajców. W tej samej sali herb jest wkomponowany w witrażową panoramę miasta z 1897 roku, płaskorzeźbione w drewnie tarcze herbowe wieńczą fotel z 1897 roku, a na zapleckach pozostałych krzeseł pokrytych skórą widnieje tłoczony wizerunek św. Marcina.

Dwu tarczowy herb miasta zdobi także okazałe wnętzre budynku Teatru Miejskiego. Herb jest umieszczony na wprost sceny, na ballustradzie balkonu. Najpiękniejsze przedstawienia św. Marcina w sztuce na ziemi jaworskiej można zobaczyć w kościele p. w. św. Marcina . Najstarsze przedstawienie patrona miasta wita wchodzących do kościoła św. Marcina. Jest to gotycka płaskorzeźba w piaskowcu z XIV w. umieszczona w tympanonie portalu południowego. We wnętrzu świątyni stoi monumentalna figura św. Marcina Biskupa wyrzeźbiona w paiskowcu datowana na XIV w. Barokowy ołtarz w kaplicy Mariackiej zwieńczony jest herbem miasta. Jest to jedyny wizerunek herbu o odwróconym ułożeniu tarcz. W świątyni znajduje się jeszcze jeden wizerunek św. Marcina jako biskupa z Tours z gęsią, tym razem jako witraż w oknie prezbiterium autorstwa A. Seilera z ok. 1870r. Wizerunek świętego w dwupolowym herbie znajduje się również w witrażu w ewangelickim Kościele Pokoju.