add_theme_support( 'custom-background' ); Informacja Turystyczna Jawor » TRASA “ŚLADAMI HISTORII”

TRASA “ŚLADAMI HISTORII”

Trasa rowerowo-spacerowa „Śladami historii”
Trasa została oznakowana znakami pionowymi i tablicami informacyjnymi (o wymiarach 1/1 m) z opisem zabytku, przy których zostały ustawione. Natomiast koło Kościoła Pokoju (początek i koniec trasy) oraz w Rynku obok Ratusza zostały ustawione duże tablice zawierające plan trasy ze szczególnym jej opisem. Trasa łączy walory turystyczne, zwiedzanie obiektów zabytkowych oraz innych dóbr kultury materialnej znajdujących się na terenie Jawora w połączeniu z walorami wypoczynku czynnego (spacery, pływanie, wędkowanie itp.). Łączna jej długość wynosi ok. 12 km.

Trasa ta rozpoczyna się i zarazem kończy przy Kościele Pokoju [Tablica]. Wykorzystując istniejącą infrastrukturę dróg, przebiega dalej w kierunku zabytkowego Rynku, a stąd ulicami przy których znajdują się ważne obiekty zabytkowe, takie jak: gotycki Kościół pw. Św. Marcina [Tablica], Mury Obronne [Tablica], renesansowy portal kamienicy przy ul. Legnickiej [Tablica], Kaplica św. Barbary [Tablica], Wieża ciśnień [Tablica], Baszta Strzegomska [Tablica], Ratusz [Tablica], Teatr [Tablica], Kamienice w Rynku [Tablica] oraz Zamek Piastowski [Tablica]. Dalej trasa przebiega z powrotem w kierunku centrum miasta, gdzie znajdują się renesansowy portal kamienicy przy ul. Chrobrego [Tablica], Kościół i Klasztor Franciszkanek [Tablica], Kaplica św. Wojciecha [Tablica] oraz Poklasztorny zespół oo. benedyktynów (obecnie siedziba Muzeum Regionalnego) [Tablica]. Trasa rowerowo-spacerowa z centrum miasta poprowadzona została w kierunku Parku Miejskiego [Tablica]. Następnie trasa została skierowana w kierunku Ośrodka Wypoczynkowego „Jawornik” [Tablica], dalej wzdłuż rzeki w kierunku Krytej Pływalni „Słowianka” [Tablica] i z powrotem do Kościoła Pokoju [Tablica]. Zarówno przy Kościele Pokoju, a także w Rynku, jak i przy OW Jawornik, i Krytej Pływalni zostały zamontowane stojaki na rowery, które umożliwią skorzystanie z restauracji i kawiarni.

Zobacz: Mapa Jawora z zaznaczoną trasą rowerowo-spacerowa „Śladami historii”

Wytyczona trasa rowerowo-spacerowa leży na przedłużeniu tras rowerowych zlokalizowanych w zachodniej części Euroregionu Nysa i stanowi uzupełnienie już istniejących tras na terenie Gminy Bolków oraz na terenie Gminy Paszowice, a więc umożliwia turyście zwiedzenie rowerem Euroregionu Nysa praktycznie przez całą jego długość, gdyż Gmina Jawor jest najdalej wysuniętą na wschód jego częścią. Dodatkowo Jawor stanowi końcówkę euroregionalnego szlaku ER-4 Szlakiem Miast Średniowiecznych od Hermsdorf (Niemcy) do Jawora.

Zobacz także:
Przewodnik Turystyczny “Jawor i okolice” – wersja polska
Przewodnik Turystyczny “Jawor i okolice” – wersja angielska
Przewodnik Turystyczny “Jawor i okolice” – wersja niemiecka
Przewodnik Turystyczny “Jawor i okolice” – wersja czeska