add_theme_support( 'custom-background' ); Informacja Turystyczna Jawor » LIGA UNESCO

LIGA UNESCO

Lokalna Organizacja Turystyczna
“Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO”


Początki Ligi sięgają czerwca 2003 roku, kiedy to odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli miast i miejsc wpisanych na Listę UNESCO. Kolejne spotkanie odbyło się we wrześniu 2003 r. w Toruniu. Tam została przedstawiona przez burmistrza Jawora Artura Urbańskiego propozycja utworzenia stowarzyszenia.

Formalnie “Ligę Polskich Miast i Miejsc UNESCO” powołano do życia
w październiku 2005 roku, w Zamościu.

Celem LOT Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO ma być wszechstronna promocja obiektów wpisanych na Listę UNESCO poprzez m.in.: stworzenie produktu turystycznego pod nazwą “Szlakiem Dziedzictwa UNESCO”, wspólne wydawnictwa, udział w targach turystycznych, prowadzenie wspólnych działań edukacyjnych, pozyskiwanie funduszy na rewitalizację, ochronę i promocję turystyczną, wzajemną współpracę i wymianę doświadczeń. Utworzenie Ligi poparła Polska Organizacja Turystyczna, Dolnośląska Organizacja Turystyczna oraz Polski Komitet ds. UNESCO oferując współpracę oraz pomoc w realizacji podejmowanych przedsięwzięć promocyjnych.

Więcej informacji na oficjalnej stronie LOT Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO www.liga-unesco.pl

Statut Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO